متقاضی محترم : برای دریافت وام بانکی هنگام ثبت نام در پنل کاربری مشخص کنید ...
سامانه نصب کیت کامل و مخزن CNG
ثبت نام
  • متقاضیانی که ثبت نام نکرده اند میتوانند از این طریق در سامانه نصب کیت و مخزن CNG ثبت نام کنند.

ورود به سامانه و پیگیری
ورود
  • متقاضیانی که ثبت نام کرده اند و می خواهند تکمیل ثبت نام یا ثبت نام خود را پیگیری کنند از این قسمت به پنل شخصی خود وارد شوند.